Er is minder wanbetaling op Nederlandse hypotheken dan eerder gedacht. In plaats van 62 duizend wanbetalers zoals gemeld door het Bureau Kredietregistratie (BKR) zijn er eigenlijk maar 29 duizend huiseigenaren met een betalingsachterstand.

Dit meldt de Volkskrant zaterdag na onderzoek naar de betalingsgeschiedenis van 3,8 miljoen hypotheken.

Volgens het dagblad ontstaat de onduidelijkheid doordat het BKR een andere meetmethode hanteert dan de definitie die zij zelf gebruikt in persberichten. Ook huiseigenaren die al hun schuld voor een deel hebben afgelost worden meegeteld in de gerapporteerde cijfers

BKR-directeur Peter van de Bosch verklaart de onduidelijkheid te betreuren. Hij geeft wel aan dat er daadwerkelijk 62 duizend huishoudens problemen hebben te voldoen aan de eisen van hun hypotheek.

Goede betalingsmoraal

Lex Hoogduin, hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam, ziet in de cijfers een bevestiging dat de gemiddelde Nederlander een goede betalingsmoraal heeft.

Uit het onderzoek van de krant blijkt verder dat de failliete hypotheekaanbieders ELQ en DSB het hoogste percentage wanbetalers in hun portefeuille hadden.

Ongeveer 12 procent van de huiseigenaren die een hypotheek kregen van ELQ, een tak van de eveneens failliete Lehman Brothers, heeft nu een betalingsachterstand. Het gemiddelde in de Nederlandse huizenmarkt ligt op 0,76 procent.