De werkloosheid in Nederland is in mei opgelopen tot 8,3 procent van de beroepsbevolking. Het totaal aantal werklozen kwam daarmee op 659.000.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. In april bedroeg de werkloosheid in Nederland nog 8,2 procent van de beroepsbevolking. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Er waren in mei 9.000 werklozen meer dan in de maand daarvoor. In de afgelopen drie maanden kwamen er per maand gemiddeld 15.000 werklozen per maand bij. De sterke stijging van de werkloosheid van eind 2012 en begin 2013 is hiermee wat afgevlakt.

Onder jongeren bleef de werkloosheid de afgelopen drie maanden vrijwel stabiel. Vooral de werkloosheid binnen de leeftijdsgroep 25- tot 65-jarigen steeg.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei afgenomen met 0,5 procent tot 378.000. Het aantal aan jongeren tot 25 jaar verstrekte werkloosheidsuitkeringen daalde met 7 procent.

Onder 55-plussers nam het aantal mensen met een uitkering juist toe. Er kwamen in mei 44.000 nieuwe WW-uitkeringen bij. Tegelijkertijd werden er 46.000 beëindigd, waarvan bijna de helft vanwege werkhervatting.

Investeren

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wil niet alleen praten over nieuwe bezuinigingen volgend jaar, maar ook over investeren in werkgelegenheid. De minister heeft dat donderdag gezegd in reactie op de CBS-cijfers over de oplopende werkloosheid.

Asscher constateert dat de stijging in mei, net als in april, relatief beperkt is gebleven. "Hoewel dit positief stemt is er nog geen reden tot juichen. Ik wil daarom niet alleen praten over extra bezuinigingen, maar ook over hoe we de werkloosheid kunnen aanpakken." Woensdag maakte het kabinet bekend dat het definitief 6 miljard euro gaat bezuinigen in 2014.

In het sociaal akkoord met bonden en werkgevers heeft het kabinet 600 miljoen euro uitgetrokken voor banenplannen.

Asscher heeft donderdag nog een brief over de besteding van dat bedrag naar de Tweede Kamer gestuurd. "Als werkgevers en werknemers met ambitieuze plannen komen, kunnen de afspraken uit het sociaal akkoord werkelijkheid worden."

Sociaal Akkoord

Werknemersorganisatie CNV zegt "kennis te nemen" van de werkloosheidscijfers, maar de organisatie wil de ingezette koers in het Sociaal Akkoord blijven volgen.

"We moeten ons niet gek laten maken door al die cijfers, maar doen wat we hebben afgesproken", aldus Jaap Smit, voorzitter van het CNV. "We kunnen elkaar voortdurend wekelijks de put in praten. Als je elkaar vaak blijft vertellen dat het niet gaat, helpt dat niets."

Smit laat weten dat de vakbonden samen op blijven trekken om het Sociaal Akkoord te behouden en uit te voeren. "Dus geen nullijn voor de zorg, ambtenaren en onderwijs."

Vijf vragen over werkloosheid