In Nederland zijn ongeveer 280.000 potentiële stageplaatsen bij zzp’ers en het kleinbedrijf onbenut.

Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) Rotterdam. In de regio Rotterdam gaat het om circa 20.000 onbenutte stageplaatsen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn volgens de KvK opmerkelijk, gezien het feit dat in het onderwijs geklaagd wordt over een groeiend tekort aan stageplaatsen. Vooral het mbo heeft te kampen met tekorten.

Ongeveer 20 procent van de zzp’ers en ondernemers in het kleinbedrijf, met maximaal vijf werknemers, verwacht de komende twee jaar behoefte te hebben aan de inzet van een of meer stagiairs.

Strenge regels

"Kenniscentra hebben strenge regels met betrekking tot stageplaatsen, maar beginnen nu over deze optie na te denken", licht een woordvoerder van de KvK Rotterdam toe.

"Er is een trend gaande dat het aantal grote bedrijven afneemt, terwijl het aantal kleine bedrijven toeneemt, dus we zien belangstelling. Een oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat zzp’ers samenwerken om stageplekken te kunnen aanbieden."

Acht op de tien zzp’ers hebben nog nooit een stagiair gehad. In het kleinbedrijf geldt dat voor de helft.

Makkelijker

Voor onderwijsinstellingen is het vaak gemakkelijker om contact te onderhouden met een beperkt aantal grote bedrijven dan met veel kleine ondernemingen. Bovendien voldoen zelfstandigen en kleine bedrijven niet altijd aan de eisen die vanuit kenniscentra gesteld worden aan stageplaatsen.

"Bijkomend voordeel van een stage bij een kleine onderneming is dat mbo’ers later vaak zelf een bedrijf willen beginnen", aldus de woordvoerder. "Het kleinbedrijf staat dan veel dichter bij wat zij zelf voor ogen hebben."

Een verruiming van de stagemogelijkheden is volgens de KvK ook goed voor de groei van zzp’ers en kleinbedrijven, omdat stagiairs vaak aanblijven als medewerker. In 2011 gold dat voor de helft van de stages.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 849 ondernemers uit het kleinbedrijf. Daarnaast zijn landelijke organisaties, regionale onderwijsinstellingen en sectorale kenniscentra aan de tand gevoeld.

Op 9 juli vindt er een debat plaats tussen zzp’ers, het kleinbedrijf en het onderwijsveld over de kansen om het aanbod van stageplaatsen te vergroten.