Het regeringsdoel om in 2020 zo’n 16 procent van het Nederlandse energiegebruik duurzaam op te wekken, is onhaalbaar.

Dat zegt directeur Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de belangrijkste adviseur voor het kabinet inzake klimaat- en milieubeleid, maandag in het FD.

De afgelopen jaren is slechts 4,3 procent aan groene opwekcapaciteit gerealiseerd. De timing van Hajers uitspraken is volgens de krant pikant: het PBL rekent momenteel een nationaal energieakkoord door, dat juist invulling moet geven aan de klimaatdoelen.

Volgens bronnen hebben partijen aan de onderhandeltafel vijf scenario's voor het akkoord naar het PBL gestuurd. Wind op zee en biomassa zouden overal een sleutelrol spelen.

Hajer vindt dat laatste geen goede investering in verduurzaming omdat het de economische kracht van ons land niet versterkt.

Rapport

In het kritische PBL-rapport 'Wissels Omzetten', dat maandag verschijnt, stelt het planbureau dat het Nederlandse milieubeleid moet worden aangepast. Nederland hobbelt op veel terreinen achteraan, zo concludeert Hajer.

Het planbureau hekelt de kortetermijnvisie van de afgelopen kabinetten en het achterblijven van langetermijnmaatregelen.

Zo wordt bijvoorbeeld biomassa gestookt in de oude kolencentrales om aan milieudoelstellingen te voldoen in 2020, terwijl niet wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energie-opwekking op de langere termijn.

Techniek

Als het bedrijfsleven de achterstand op omliggende landen goed wil maken, moet Nederland investeren in milieubesparende techniek. Zo zou er volgens het PBL een speciaal fonds gevuld met aardgasbaten moeten komen.

''De samenleving is niet op duurzame leest geschoeid. Dat maakt ons kwetsbaar'', zo stelt Hajer.

''De grote uitdaging voor het milieubeleid in de eenentwintigste eeuw is te bereiken dat burgers, bedrijven en overheden de problemen rond klimaat, biodiversiteit en grondstoffen niet als een ver-van-mijn-bed-show ervaren, maar zelf verantwoordelijkheid willen nemen om de problemen op te lossen.''