De onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen de tweede grootste handelsblokken ter wereld, Europa en de Verenigde Staten, kunnen beginnen. 

Na uren overleg in Luxemburg wisten de EU-ministers van Handel het vrijdagavond laat eens te worden over het officiële mandaat voor de Europese Commissie om te gaan praten met de Amerikanen.

Een vrijhandelsakkoord is een pakket afspraken tussen landen om hun onderlinge handel te stimuleren. Een vrijhandelspact tussen de EU en de VS kan de Europese economie met 0,5 procent doen toenemen, is de schatting. De liberalisering van de handel met de VS kan Nederland structureel 1,4 tot 4 miljard euro extra aan economische groei opleveren.

Blokkade

Frankrijk blokkeerde lange tijd een akkoord. Parijs hamerde op een specifieke uitsluiting van de Europese film- en televisiesector.

De Fransen vrezen een invasie van Hollywood en daarmee de teloorgang van de Europese culturele identiteit. Verscheidene compromisteksten werden door de Fransen eerder op de dag afgewezen, maar na lang gegoochel met woorden stemden alle landen in met een compromistekst.

Audiovisuele sector

Zo staat er dat ''de audiovisuele sector in dit mandaat niet wordt opgenomen''. Even verderop staat dat de Europese Commissie bij de lidstaten mag terugkomen met ''aanvullende onderhandelingsonderwerpen'' die nu niet onder het mandaat vallen. Door deze passage in de tekst op te nemen, kan in een later stadium alsnog mogelijk afspraken gemaakt worden die betrekking hebben op de audiovisuele sector. ''Daarmee is deze sector niet voor altijd uitgesloten van een mogelijk vrijhandelsakkoord'', zo klinkt het in de wandelgangen.

Nederland wilde, net als de meeste EU-landen, een zo breed mogelijk mandaat. De vrees was dat als Europa begint met onderwerpen uit te sluiten, dat de Amerikanen al snel zouden volgen met hun lijstje.

Europees commissaris Karel De Gucht (handel) benadrukte meermaals dat er geen sprake is van een zware uitzondering. ''98 procent van het mandaat is zonder discussie goedgekeurd.''

Ploumen

Een vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten is van groot belang voor Nederland, voor Europa en voor de rest van de wereld. Het levert Nederland niet alleen economische groei op en betere handelsbetrekkingen, maar ook banen. Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel toonde zich vrijdagavond dan ook zeer tevreden met het bereikte akkoord over het ''brede'' onderhandelingsmandaat.

''Dit is absoluut historisch. Het is van grote betekenis dat we kunnen gaan beginnen'', aldus de bewindsvrouw. Na 13 uur overleg in Luxemburg wisten de EU-ministers het eens te worden. De Europese Commissie kan nu met de Amerikanen gaan onderhandelen.