De PvdA wil dat vrouwen hetzelfde gaan verdienen als mannen. De partij bereidt wetgeving voor die dit mogelijk moet maken.

In de initiatiefwet die de partij in wil dienen worden bedrijven verplicht gesteld om de verschillen in het beloningsbeleid op te nemen in het jaarverslag.

De partij wijst erop dat het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in de loop der jaren wel is verkleind, maar dat vrouwen in Nederland gemiddeld nog altijd bijna 18 procent minder verdienen dan mannen in dezelfde functie.

Onwaardig

"Nederland onwaardig", zo vindt Kamerlid Keklik Yücel. "Het gaat daarvan bij zeker 7 procent om onverklaarbare verschillen."

Het percentage ligt boven het Europees gemiddelde van iets meer dan 16 procent, zo blijkt uit data van Eurostat.

Het beeld is in de afgelopen jaren bovendien niet veranderd, zo laat Yücel weten. "Het is een hardnekkig probleem." Dit terwijl in de wet al lang is geregeld dat mannen en vrouwen gelijk moeten worden beloond in een gelijkwaardige functie. "Maar de aanpak daarvan is nu nog te vrijblijvend."

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van Europese Commissie uit 2011, met * is uit voorgaande jaren. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Met de wet wordt de positie van de ondernemingsraden van bedrijven voor het bevorderen van gelijke beloning ook versterkt. Zo moeten de raden instemmingsrecht krijgen in het beleid ter bevordering van gelijke beloning en moeten ze een onderzoek kunnen instellen naar beloningsverschillen.

Door de wet is het vervolgens mogelijk om bedrijven die zich niet inzetten tegen inkomensongelijkheid publiekelijk zichtbaar te maken, aldus Yücel. Dit kan aan de hand van de gegevens uit jaarverslagen. Bedrijven die het wel goed doen moeten juist worden beloond met een jaarlijkse award.

Onderdeel van het actieplan van de PvdA is dat er een jaarlijkse 'Equal Pay Day' komt waarop de cijfers over beloningsverschillen tussen en mannen en vrouwen gepubliceerd.

Ander soort werk

Het Kamerlid maakt zich er ook druk om dat sectoren waarin veel vrouwen werken vaak minder worden beloond dan de sectoren waarin veel mannen werkzaam zijn. Met het wetsvoorstel hoopt ze ook dit verder op de agenda te zetten.

"Ik geloof niet dat bedrijven opzettelijk denken: ‘ik ga die vrouw eens lekker minder belonen’. Daarom is het ook zo belangrijk dat managers zich ervan bewust worden dat ze bepaalde compententies bij vrouwen anders waarderen."

Besluitvaardigheid

'Besluitvaardigheid' vindt Yucel een voorbeeld van zo’n competentie. "Terwijl verbindend leiderschap net zo waardevol is, maar dat kan als minder slagvaardig beoordeeld worden."

Donderdag wordt er in de Tweede Kamer nog met minister Bussemaker gedebatteerd over emancipatieproblematiek. Na dit debat besluit de PvdA of het de initiatiefwet definitief gaat indienen.

Aanrechtsubsidie

In dit zelfde debat gaat D66 voorstellen de zogenaamde 'aanrechtsubsidie', een belastingvoordeel voor niet-werkende partners, sneller af te bouwen dan het kabinet van plan is. Volgens de partij ontmoedigt dit voordeel vrouwen om te gaan werken en kan dit geld beter worden gestoken in het bevorderen van werkgelegenheid en het bestrijden van werkloosheid. 

In 2009 is besloten het voordeel af te bouwen over een periode van vijftien jaar, D66 stelt nu voor het al in 2017 te laten eindigen.