Nederlandse pensioenfondsen steken nog geen half procent van hun beleggingen in duurzame energie. Van dat geld gaat het meeste naar het buitenland.

Dat stelt Natuur & Milieu op basis van een inventarisatie van onderzoeksbureau Profundo in opdracht van de milieuorganisatie.

De onderzochte pensioenfondsen hebben een totaal belegd vermogen van 586 miljard euro. Dat is 73 procent van het totale belegde vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen.

De miljarden van de pensioenfondsen zijn hard nodig om de energievoorziening in Nederland te vergroenen. Het kabinet heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat in 2020 16 procent van de opgewekte energie duurzaam moet zijn. Nu is dat 4 procent.

Onder leiding van de Sociaal-Economische Raad (SER) proberen industrie, werkgevers, vakbonden, energiebedrijven en milieuorganisaties een Nationaal Energieakkoord te sluiten om de vergroening van de energievoorziening van de grond te krijgen.

Windparken

Dat vergt onder meer miljardeninvesteringen in windparken op zee en land. Een grotere rol voor pensioenfondsen is hier onmisbaar. Ze lijken bereid fors te investeren in duurzame energie in Nederland, maar dat moet de overheid wel harde garanties geven voor een stabieler en rendabel energie- en klimaatbeleid, aldus Natuur & Milieu.

Volgens de milieuorganisatie blijkt uit beleggingen in Belgische windparken op zee dat een rendement van 10 procent gemakkelijk kan worden gehaald. Dat is een rendement dat pensioenfondsen nu bij lange na niet halen. Ook investeringen in energiebesparing zijn rendabel, aldus Natuur & Milieu.