De FNV Metaal ziet geen heil meer in de onderhandelingen voor een nieuwe cao in de kleinmetaal, ook wel de cao Metaal en Techniek genoemd. 

Dat meldt de vakbond dinsdagavond.

Werkgevers willen niet dat werknemers langer doorwerken en bovendien ligt er een voor de FNV onaanvaardbare nullijn voor 17 maanden op tafel.

De vakbond denkt dat het tekort aan mankracht in de metaal- en technieksector, dat in 2016 op zou kunnen lopen naar 155.000 mensen, nooit opgelost kan worden als de arbeidsvoorwaarden niet aantrekkelijker worden gemaakt.

Teleurgesteld

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME-CWM is teleurgesteld door de opstelling van de bonden. "Acties zijn in de huidige omstandigheden onverantwoord. En weglopen lost niets op", zegt FME-voorzitter en onderhandelaar Ineke Dezentjé Hamming.

"De bonden begrijpen niet dat de wereld is veranderd. Bedrijven kunnen alleen overleven als ze snel kunnen inspelen op de sterk wisselende vraag", aldus de voorzitter. Ze vreest dat er banen zullen verdwijnen als ondernemers dat niet kunnen doen.

Geen nullijn

Ook wijst de organisatie erop dat de werkgevers geen nullijn eisen. Begin dit jaar zijn de lonen al met 1 procent verhoogd. Daarnaast zou er een structurele loonsverhoging in 2013 van in totaal 1,5 procent zijn voorgesteld.

Als de bonden geen voorwaarden vooraf stellen, blijven de werkgevers bereid om verder te overleggen. Woensdag bekijkt de FNV welke verdere stappen er worden genomen. Er vallen 325.000 mensen onder de cao.