Voor consumenten en kleine bedrijven in Europa moet het makkelijker worden om schade te verhalen als zij het slachtoffer zijn geworden van kartelvorming of van prijsafspraken door anderen.

Dat beoogt de Europese Commissie met dinsdag gepresenteerde voorstellen.

Brussel signaleert dat burgers en bedrijven niet vaak de gang maken naar een rechter om schade te verhalen. Hooguit in gezamenlijke rechtszaken. Het dagelijks bestuur van de EU hoopt zo de obstakels uit de weg te nemen.

Zo moeten nationale rechters de macht krijgen om bedrijven te dwingen bewijzen openbaar te maken als slachtoffers compensatie claimen. Daarnaast moet de vaststelling van een kartel door een bevoegde mededingingsautoriteit automatisch gaan gelden als bewijs voor nationale rechters in alle EU-lidstaten.

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten nog instemmen met de plannen.