Rijkswaterstaat probeert te veel controle te houden op het ontwerp en de aanleg van snelwegen. Daardoor verloopt de samenwerking met de bedrijven die de wegen aanleggen nog niet goed.

Dat concludeert planoloog Sander Lenferink na een onderzoek waarop hij donderdag promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

''Ik zie vooruitgang, maar het kan nog beter. De dienst heeft 200 jaar lang zélf wegen ontworpen en gebouwd, en die rol zit nog altijd in de genen van Rijkswaterstaat'', zegt Lenferink.

Ook bouwbedrijven en ingenieursbureaus moeten nog wennen aan de nieuwe vorm van samenwerken, blijkt uit het onderzoek. Daardoor komen de goedkopere en creatieve oplossingen niet altijd tot hun recht. En dat was juist wel de bedoeling.

Kennis en ervaring

Pas sinds een jaar of vijftien wordt de kennis en ervaring van bedrijven ingezet bij de aanleg van snelwegen. Daarvoor werd een weg precies zo aangelegd als Rijkswaterstaat hem had ontworpen.

Lenferink verwacht dat de publiek-private samenwerking de komende jaren steeds beter wordt. ''Rijkswaterstaat krijgt het steeds meer in de vingers.''