De Nationale ombudsman is een onderzoek begonnen naar de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

De ombudsman vraagt zich af of het passend is dat de stichting zelf huizen aankoopt, omdat zij verantwoordelijk is voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Een klacht van een echtpaar uit Den Haag dat een hypotheekgarantie had, is aanleiding voor het onderzoek. Het echtpaar had een hypotheekschuld en de woning moest worden verkocht. WEW bleek de woning op de veiling te hebben gekocht en met winst te hebben doorverkocht.

Die winst was groot genoeg om aan de restschuld van 35.000 euro te voldoen, maar het paar moest WEW toch de restschuld van 35.000 euro betalen.

Verzekering

Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) zit het probleem niet in de huizenhandel van WEW. De vereniging legt uit: ''NHG is een verzekering. Als huiseigenaren na verkoop met een restschuld blijven zitten, kunnen zij een claim indienen om de schuld te laten kwijtschelden. Dat een claim door het NHG wordt afgewezen, komt doordat de huiseigenaar niet aan de verzekeringsvoorwaarden heeft voldaan.''

NHG bevestigt mee te bieden op veilingen om de opbrengsten van NHG gefinancieerde woniningen veilig te stellen. ''NHG streeft ernaar eventuele restschulden bij gedwongen verkopen zo veel mogelijk te beperken. Incidenteel is NHG genoodzaakt de woning als hoogste bieder af te nemen'', verklaart de organisatie.