AMSTERDAM - Vakcentrale FNV vreest dat de komende administratieve lastenverlichting voor werkgevers nadelig uitpakt voor uitkeringsgerechtigden. In een brief aan de Tweede Kamer, die binnenkort een wetsvoorstel van die strekking behandelt, schrijft de werknemersorganisatie dat toekomstige WW- en WAO-uitkeringen fors lager kunnen uitvallen.

De nieuwe wet moet de administratieve rompslomp voor werkgevers terugdringen. Het berekenen van het sociale verzekeringsloon, waar uitkeringen op worden gebaseerd, kan volgens het voorstel nog maar op één manier. Overwerk, loon in natura en overwerk tellen in het vervolg niet meer mee.

Maar in veel sectoren zijn werknemers juist voor een groot deel van deze inkomsten afhankelijk, stelt de FNV. In de horeca kunnen dergelijke extra's tot 20 procent van het 'salaris' bepalen, geeft de organisatie als voorbeeld. Als deze bedragen niet worden meegenomen bij de berekening van een eventuele uitkering, gaat een zieke of werkloze werknemer er dus op achteruit in vergelijking met wat hij nu zou krijgen.

Ook uitzendkrachten, artiesten, musici, seizoenwerkers en zeevarenden dreigen volgens de FNV te worden benadeeld. Het heeft er alle schijn van dat het wetsvoorstel geen betrekking heeft op administratieve lastenverlichting, maar domweg lastenverlichting. "Voor werkgevers, wel te verstaan", onderstreept de vakbeweging nog maar eens.

De FNV vindt dat de Tweede Kamer de negatieve kanten van het voorstel alsnog ongedaan moet maken.