Sinds het uitbreken van de economische crisis zijn er bij Nederlandse banken en verzekeraars zeker 46.000 mensen ontslagen.

NRC Handelsblad berekende een krimp van 24 procent op basis van cijfers van het UWV, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.

Sinds het begin van de kredietcrisis staan grote banken en verzekeraars, maar ook de kleinere financiële instellingen onder druk. Er wordt bezuinigd op personeel en geautomatiseerd, waardoor veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt.

De banken zijn volgens de krant het hardst getroffen. “In 2000 werkten er nog 130.000 mensen. Nu, in 2013, zijn dat er nog 90.000, een krimp van 31 procent.” In de verzekeringsbranche waren dat er in 2007 61.000 mensen ten opzichte van 56.000 nu, een daling van 8 procent.

Deze krimp is heftiger dan in andere sectoren. “Volgens het UWV is de krimp in de totale financiële sector (inclusief ook pensioenfondsen), zowel procentueel als absoluut gezien, heftiger dan in veel andere sectoren.“

De werkgelegenheid is vanaf 2009 gekrompen met 12,3 procent.