De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op vijf locaties van PostNL ''ernstige tekortkomingen'' geconstateerd die risico op schending van het briefgeheim opleverden. Dat meldde de toezichthouder donderdag.

In drie gevallen waren depots niet of onvoldoende afgesloten, waardoor onbevoegden toegang konden krijgen tot posttassen met geadresseerde post. In twee gevallen trof de ACM posttassen met geadresseerde post onbeheerd buiten aan.

De toezichthouder deed onderzoek in 47 plaatsen bij ruim 100 depots en 57 steunpunten, van waaruit de postbodes op pad gaan voor de bezorging. 

Ook op negen andere plekken was het toezicht niet goed geregeld, maar was er geen sprake van een overtreding omdat er op dat moment geen posttassen aanwezig waren.

Opgeheven

Verder gaf PostNL aan de toezichthouder 6 vestigingen door als postlocatie, waarop ACM-controleurs erachter kwamen dat die locaties al enige tijd waren opgeheven. 

"Hieruit kan worden afgeleid dat PostNL op het moment van verstrekken niet beschikte over volledig actuele en adequate informatie over de op dat moment in gebruik zijnde tijdelijke-opslaglocaties", aldus de waakhond.

Niet opgegeven

Drie plekken werden niet door PostNL opgegeven, terwijl daar juist wel post werd bewaard. "ACM acht dit zorgelijk, temeer nu PostNL daarmee ook de mogelijkheid mist om adequaat erin te kunnen voorzien dat die locaties aan de daaraan gestelde eisen voldoen."

De precieze locaties waar de overtredingen plaatsvonden geeft de ACM vanwege het vertrouwelijke karakter niet prijs.

Het totaalbeeld was beter dan 2 jaar geleden, toen de ACM ook onderzoek deed. "Maar er is voor PostNL nog wel werk aan de winkel", zegt ACM-bestuurder Henk Don. Vanwege het beperkte aantal tekortkomingen geeft de ACM PostNL geen boete.