De Europese Commissie heeft donderdag kritiek van het IMF op de pogingen de Griekse economie te redden fel van de hand gewezen.

De commissie heeft niets om zich voor te verontschuldigen, zei een commissiewoordvoerder. De strategie in Griekenland werkt nog steeds.

Een intern rapport dat het IMF over de operatie heeft opgesteld stort pijnlijke kritiek uit over de wijze waarop vooral de EU Griekenland te hulp schoot. De beweringen uit de analyse van het IMF dat het beter was geweest meteen in 2010 Griekse schulden te herstructureren of dat er niet genoeg is gedaan om hervormingen door te voeren die op economische groei zijn gericht, kloppen niet benadrukt de zegsman.

Verwevenheid

Ze gaan ''voorbij aan de nauwe verwevenheid van de landen van de eurozone''. De markt zou in 2010 verschrikkelijk zijn toegetakeld. Het herstructureren van particuliere schulden zou toen ''zeker hebben geleid tot een systematische besmetting van de andere eurolanden''. Het was geen fout om dat later aan te pakken, zoals het IMF analyseert, stelt de woordvoerder.

In regeringskringen in Athene heerst naar verluidt een opgewekte stemming van ''zie je wel''. Een anonieme functionaris zei tegen The Guardian dat het IMF-rapport bevestigt wat de Grieken altijd al hebben gezegd: ''De eerste noodhulp in mei 2010 tegen een prijs van 110 miljard euro, met de onverbiddelijke bezuinigingen en belastingverhogingen, was een volstrekt verkeerd medicijn voor een land met een kolossale schuld, enorme belastingontduiking en een grote schaduweconomie (..).''

Vernietigend

Het IMF-rapport is vernietigend over de EC, het dagelijkse bestuur van de EU. De commissie had te veel de neiging besluiten op basis van consensus te nemen, boekte weinig succes met de inwilliging van de aan Athene gestelde eisen en miste ervaring met crisismanagement.

Volgens een andere Griekse waarnemer heeft het IMF vooral zijn gal gespuid over de EU. ''Maar het erkennen van fouten kan ons hoe dan ook helpen, bijvoorbeeld volgend jaar met een haircut (afwaardering schulden)''.

Het rapport is ook kritisch over het IMF. Het fonds legde zijn latten lager en boog zijn eigen regels om, zodat het net leek alsof de Griekse staatsschuld nog te behappen was en het land dus kandidaat voor miljardensteun was.

Zelfkritiek

Europees parlementariër Sharon Bowles stelde donderdag de vraag of de 'trojka' (EU, ECB en IMF) wel leert van zelfkritiek. 

''Het is goed van het IMF fouten toe te geven, maar de vraag is: wordt ervan geleerd? Het IMF was ook kritisch over de bestrijding van crises in Azië, net als over Griekenland. Cyprus werd echter ook niet efficiënt afgehandeld. Het is duidelijk dat de trojka moet worden herzien'', aldus de Liberaal-Democrate Bowles.