Een beloofde besparing van 800 miljoen euro dankzij publiek-private samenwerkingen (PPS) dreigt te verwateren. De Tweede Kamer wordt niet goed geïnformeerd over de uitwerking en eindfase van dergelijke projecten.

Dat stelt de Algemene Rekenkamer donderdag in een onderzoek naar dergelijke aanbestedingen met een totale waarde van 6 miljard euro.

De informatie aan de Kamer geeft een beperkt beeld van de uitvoering en de financiële omvang van de projecten. De exploitatie van de wegen of gebouwen wordt niet goed in de gaten gehouden. Ook maakt de overheid te weinig gebruik van het recht om boetes op te leggen en is onduidelijk hoeveel dit oplevert.

De kosten voor het openhouden van een hek bij het ministerie van Financiën zou een miljoen euro kosten, volgens uitvoerder Strukton. Dergelijke, vaak kleine, wijzigingen in een project vallen geregeld duurder uit dan nodig, aldus de rekenkamer.

Schatting

In enkele gevallen garandeert de overheid uitbetalingen aan de uitvoerders van een project, wat in strijd is met de onderzochte vorm van publiek-private samenwerking. De besparing van 800 miljoen euro die het ministerie van Financiën zegt te behalen is daarom niet meer dan een schatting. De overheid loopt het risico dat het voordeel veel lager uitvalt.

De Rekenkamer onderzocht projecten waarbij ontwerp, bouw en beheer van een gebouw of weg in een keer worden uitbesteed aan een groep bedrijven. Dit consortium behaalt zijn winst door betalingen van de overheid op basis van de exploitatie.