Staatsbank SNS Reaal heeft in 2012 een verlies geleden van 972 miljoen euro. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Vastgoedtak Property Finance wordt afgestoten.

Staatsbank SNS Reaal heeft in 2012 een verlies geleden van 972 miljoen euro. Vastgoedtak Property Finance nam daarvan met een tekort van 813 miljoen euro het leeuwendeel voor zijn rekening. Dat maakte SNS donderdag bekend.

Property Finance wordt afgesplitst en overgedragen aan een aparte vastgoedbeheerorganisatie, die verantwoordelijk wordt voor de afwikkeling van de leningenportefeuille.

Fraude

De fraudezaak bij de vastgoedpoot Property Finance heeft volgens de bank desondanks niet materieel bijgedragen aan de problemen die uiteindelijk SNS Reaal als zelfstandige bank en verzekeraar de kop hebben gekost. 

Volgens financieel directeur Maurice Oostendorp heeft de fraude die de afgelopen maanden aan het licht is gekomen SNS wel geld gekost. ''Dat telt alles bij elkaar op tot miljoenen'', zei hij. ''Maar als je dat afzet tegen de totale omvang van de verliezen bij Property Finance, dan heeft het geen grote impact. Ja, Property Finance heeft SNS als een molensteen onder water getrokken, maar fraude was niet de hoofdoorzaak.''

SNS Bank

SNS Bank blijft de portefeuille, die na extra voorzieningen van in totaal 2,8 miljard euro nog voor 5 miljard euro in de boeken staat, voorlopig financieren. De Staat zal voor ongeveer datzelfde bedrag een garantie verstrekken, zodat het genationaliseerde SNS geen kredietrisico meer draagt.

De kernactiviteiten van SNS Reaal, SNS Retail Bank en de verzekeringsactiviteiten, rapporteerden een nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten van 443 miljoen euro. Door incidentele posten bleef echter ook daar onder de streep een verlies van 159 miljoen euro over.

SNS Reaal schreef 941 miljoen euro af op leningen bij Property Finance als gevolg van een verslechtering van de vastgoedmarkten. Die afboekingen leidden tot een fikse uitholling van de kapitaalbasis van SNS Bank, die de belangrijkste financier was van de vastgoedpoot.

Nationaliseren

De aanhoudende problemen bij de vastgoedfinancieringstak, die in 2006 van ABN Amro werd overgenomen, dreigden begin dit jaar het hele financiële concern kopje onder te trekken. Dat was voor minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem aanleiding SNS Reaal te nationaliseren.

SNS heeft in het eerste kwartaal nog eens 2 miljard euro afgeschreven op de portefeuille van Property Finance. Het nettoverlies over die periode is daardoor uitgekomen op 1,6 miljard euro. Exclusief eenmalige posten werd op de kernactiviteiten een winst van 99 miljoen euro geboekt.

Het bedrijf verwacht het verlies in het eerste kwartaal niet meer te kunnen goedmaken in de rest van het jaar, zodat ook over 2013 een verlies zal worden geleden. Daarbij speelt ook mee dat de winstgevendheid bij de verzekeringstak onder druk blijft staan door moeilijke marktomstandigheden.

Straffen

De Europese Commissie zal SNS Reaal waarschijnlijk zwaar straffen voor de nationalisatie. Dat zegt Gerard van Olphen, de nieuwe bestuursvoorzitter van de genationaliseerde bank, donderdag in een interview met de Volkskrant.

''Om de simpele redenen dat de staatssteun in verhouding groot is en omdat het de tweede keer is dat we staatssteun hebben gekregen.''

Dat SNS Reaal gedwongen afscheid zal moeten nemen van een aantal bedrijfsonderdelen ligt voor de hand, denkt Van Olphen. ''Ik houd er serieus rekening mee dat de SNS Reaal-groep in de huidige vorm over 5 of 6 jaar niet meer zal bestaan.''

De EC heeft nog niks losgelaten over mogelijke sancties, er is slechts voorlopige goedkeuring aan de staatssteun gegeven. De bestuursvoorzitter van de bank hoopt dat er rekening gehouden wordt met de marktomstandigheden in Nederland.

Verkeerde been

Stichting SOS-NS, belangenbehartiger van onteigende houders van achtergestelde obligaties SNS, ziet in het  jaarverslag van SNS Reaal is eerder een poging van de Staat om de onteigening van beleggers te rechtvaardigen dan het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Dat zegt SOS-NS donderdag in reactie op de gepubliceerde resultaten.

''Beleggers blijken jarenlang op het verkeerde been te zijn gezet door het verslaggevingsbeleid van de vennootschap, die de problematiek rondom de vastgoedactiviteiten onder de pet hield en slechts mondjesmaat afboekingen heeft verricht'', zegt Frans Maas van de stichting.

Hij ziet in de nettowinst van 99 miljoen euro in het eerste kwartaal een bevestiging dat SNS een levensvatbare financiële instelling is met een incidenteel probleem, de vastgoedtak.