De 66 pensioenfondsen die per 1 april een pensioenverlaging hebben doorgevoerd, hebben hun deelnemers hierover op tijd en veruit in de meeste gevallen op begrijpelijke wijze geïnformeerd.

Dat blijkt uit een onderzoek (pdf) van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De fondsen moesten belanghebbenden een maand voor de verlaging schriftelijk informeren. De brieven werden op tijd verstuurd en slechts drie van de onderzochte pensioenfondsen stuurden brieven die door het AFM als onvoldoende begrijpelijk werden beoordeeld.

De meerderheid van de fondsen had als aanvulling op de brief minimaal nog twee andere manieren gebruikt om de belanghebbenden te informeren. Zij organiseerden onder andere spreekuren of gaven extra informatie op hun website.