De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen kwam eind mei uit op 104 procent.

Hiermee is de dekkingsgraad met drie procentpunten gedaald ten opzichte van eind april. Bovendien komen de pensioenfondsen nu niet meer boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105 procent uit.

Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde Pensioenthermometer van adviesbureau Aon Hewitt.

Pensioenfondsen moeten volgens de wet minimaal een dekkingsgraad van 105 procent hebben, omdat anders het risico bestaat dat in de toekomst niet meer alle pensioenen kunnen worden uitgekeerd.

Eind april was de gemiddelde dekkingsgraad nog 107 procent. De afname is het gevolg van een lagere rekenrente. De marktrente was in mei hoger dan in april, maar het driemaandse gemiddelde ging omlaag omdat februari niet meer werd meegerekend. In die maand was de marktrente hoger dan in mei.

Aan de hand van de rekenrente wordt de waarde van de toekomstige verplichtingen van de pensioenfondsen bepaald. Die stijgt naarmate de rente lager staat.