De werkloosheid en inkomensongelijkheid in veel rijke landen zijn de afgelopen jaren toegenomen.

In de meeste ontwikkelingslanden en opkomende economieën is juist meer werk en neemt de kloof tussen arm en rijk af. Dat schrijft de internationale arbeidsorganisatie ILO in een maandag gepubliceerd rapport.

De groep mensen met een gemiddeld inkomen is in veel ontwikkelde economieën kleiner geworden. Dat komt door de aanhoudende toename van de werkloosheid, waardoor veel mensen niet meer aan de slag komen. Aan de andere kant zijn de beloningen aan de top van het bedrijfsleven verder gestegen.

Sociale onrust

Ook in de Europese Unie zijn met de werkloosheid de inkomensverschillen toegenomen. Het risico van sociale onrust is daardoor toegenomen, waarschuwt de ILO. Dat geldt vooral voor de eurolanden die het financieel het zwaarst hebben, zoals Griekenland, Cyprus, Portugal, Spanje en Italië.

''De situatie in sommige Europese landen begint de economische en sociale structuur aan te tasten'', aldus directeur-generaal Guy Ryder van de ILO.

Herstel van de werkgelegenheid is volgens Ryder van groot belang, in combinatie met betere sociale bescherming voor de armste en meest kwetsbare groepen.

De toename van de werkgelegenheid en afname van inkomensverschillen in veel armere landen, noemt de ILO bemoedigend. Wel is volgens de arbeidsorganisatie sprake van een kwetsbare verbetering. Veel mensen in die landen zweven nog altijd rond de armoedegrens en de ongelijkheid blijft groot, aldus het rapport.