Dinsdag 4 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Vakantiedagen plannen

'Flinke puzzel' door nieuwe wet vakantiedagen

Als werknemers niet goed oppassen, vervallen per 1 juli hun vorig jaar opgebouwde vakantiedagen. 
Door NU.nl/Jaap Roelants

Ze kunnen het beste nog volgende week hun baas om het saldo van hun vakantiedagen te vragen. Dan kunnen ze die nog in juni opmaken. Dat zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen.

De beperkte houdbaarheid van het vakantietegoed van 2012 is het gevolg van een nieuwe wet,  om het werknemers moeilijker te maken 'stuwmeren' aan vrije dagen op te bouwen. Tot vorig jaar bleven de vakantiedagen die mensen niet gebruikten, vijf jaar staan. Het kwam dan ook nauwelijks voor dat ze geschrapt konden worden.

Het gaat om de zogenaamde wettelijke vakantiedagen, waar alle werknemers recht op hebben. Dat zijn er 20  per jaar voor degenen die fulltime werken. Deeltijdwerkers krijgen er naar rato minder. Veel cao’s of arbeidsovereenkomsten doen daar nog een schepje bovenop, waardoor mensen uiteindelijk in totaal op 24 of soms zelfs 28 vakantiedagen komen. 

Die vier tot acht  bovenwettelijke vakantiedagen hebben geen beperkte houdbaarheid en mogen nog steeds vijf jaar meegenomen worden naar een volgend jaar.

Gedoe

Van Gelderen verwacht rond de datum van 1 juli "veel gedoe" rond het vakantietegoed van de werknemers. "Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het vakantietegoed van hun mensen goed bij te houden. Dat betekent dat ze een overzicht moeten kunnen laten zien van de wettelijke vakantiedagen en alle overige vrije dagen, waaronder ook ADV- en ouderendagen vallen. Uit onze praktijk weet ik dat die overzichten lang niet altijd punctueel bijgehouden worden.  Zeker bij kleinere bedrijven niet."

"Maar het  is dan ook een hele puzzel met al die verschillende vrije dagen, ook al omdat de wettelijke vakantiedagen die er bij sommigen nog staan uit 2010 en 2011, nog wel vijf jaar geldig zijn."

Ruzies

Om problemen na 1 juli te voorkomen, raadt Van Gelderen werknemers aan komende week al naar hun baas te stappen, om het saldo van hun vakantiedagen op te vragen. Hij komt ruzies over vakantiedagen tot nu toe vooral tegen bij werknemers die ontslag hebben genomen of gedwongen moeten vertrekken. 

Van Gelderen: "De werkgever moet de niet gebruikte vakantiedagen dan uitbetalen en het maakt natuurlijk heel wat uit als de ene partij denkt dat er nog 20 dagen open staan en de andere 11. Het zou me niets verbazen als dit soort ruzies zich nu ook tijdens een dienstverband voordoen."

Voor mensen die door zeer drukke werkzaamheden geen kans hebben gehad om hun wettelijke dagen op te nemen, geldt de nieuwe wet niet. Hun dagen blijven gewoon vijf jaar staan.

"Maar denk daar niet te makkelijk over. Gewoon stevig doorwerken en verder weinig van je laten horen, is niet genoeg om ze te behouden. Je moet zeker twee of drie keer duidelijk tegen je baas hebben gezegd dat je met vakantie zou willen, maar dat dat door al het werk niet kan lukken. Hij moet daarmee instemmen", aldus de arbeidsadvocaat.

Ziekte

Een andere reden om vakantiedagen toch langer op te sparen, is ziekte. Van Gelderen: "Maar ook hier past een kanttekening bij. Je moet dan echt bijna in coma liggen wil die regel gelden. Mensen die 'gewoon' ziek zijn worden geacht hun vakantiedagen op te nemen, ook al hebben ze daar meestal niets aan."

Handige werknemers die denken hun overtollige wettelijke dagen voor 1 juli nog even aan hun werkgever te kunnen verkopen, zullen van een koude kermis thuis komen. Dat gaat niet lukken, wettelijke vrije dagen mag je niet te gelde maken. Bovenwettelijke dagen kunnen wel verkocht worden.

Van Gelderen: "Uiteindelijk kunnen bedrijven ook besluiten dat ze aan die hele heisa niet meedoen. Dat kan, maar dan blijven de vakantiedagen van hun personeel gewoon vijf jaar houdbaar."

Aanbevolen artikelen