Ambtenarenpensioenfonds ABP acht de kans op een tweede korting van de pensioenen, op basis van de actuele situatie, aanzienlijk.

Dat heeft ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van het jaarverslag.

''Over de omvang daarvan valt nu niets te zeggen'', zei ABP-voorzitter Henk Brouwer in een toelichting. ''Dat hangt immers af van het behaalde rendement en het niveau van de rente aan het eind van het jaar. En die springt momenteel alle kanten op.''

Maar de kans om te korten is volgens de huidige rekenmodellen iets groter dan op niet korten, aldus Brouwer.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad, die bepaalt of er voldoende geld is om de pensioenen te kunnen betalen, bedraagt momenteel 100 procent. Dat is een lichte verslechtering ten opzichte van de 101 procent eind maart.

Eerder werd al bekend dat ABP eind 2013 een dekkingsgraad van 104,2 procent moet hebben om volgend jaar een nieuwe verlaging te voorkomen.

Bij een dekkingsgraad van 100 procent heeft een pensioenfonds net genoeg vermogen om aan de verplichtingen te voldoen.

Combinatie

''De dekkingsgraad van ABP heeft zich in de eerste maanden van dit jaar gunstig ontwikkeld. Toch zal een combinatie van een aanhoudend goed rendement en een rentestijging in de resterende maanden van het jaar nodig zijn om een tweede korting (in 2014) op de pensioenen te voorkomen'', stelt Brouwer.

De pensioenreus moest in april van dit jaar de pensioenen al met 0,5 procent korten omdat de financiële positie van het fonds onvoldoende was hersteld. Brouwer wees erop dat een tiende procent verschil in rente al een verschil van 1,7 procent in de dekkingsgraad en dus van de verplichtingen betekent.

Bezittingen

In 2012 zag ABP zowel de waarde van de bezittingen als die van de verplichtingen fors toenemen. De waarde van de bezittingen steeg met 13,7 procent (35 miljard euro) en de verplichtingen met 10,7 procent (28 miljard euro). Hierdoor steeg de dekkingsgraad vorig jaar met 3 procentpunt tot 97 procent.

Vanaf het begin van 2013 is daar nog eens 3 procentpunt bijgekomen vooral door het goede rendement op beleggingen in het eerste kwartaal. De waarde van het beschikbaar vermogen kwam daarmee op 297 miljard euro en die van de verplichtingen op 296 miljard euro.

Vijf vragen over dekkingsgraden bij pensioenfondsen