Het aandeel van 55- tot 65-jarigen in de WW-uitkeringen is eind december 2012 afgenomen tot 25 procent. Vijf jaar eerder was dat nog 38 procent.

Ondertussen ligt het totaal aantal werkloosheidsuitkeringen met 340.000 anderhalf keer zo hoog als vijf jaar eerder.

Dat blijkt maandag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral onder mannen is het aantal WW-uitkeringen toegenomen.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Terwijl eind vorig jaar de meeste WW-uitkeringen naar personen tussen 45 en 55 jaar gingen, bestond vijf jaar geleden de grootste groep nog uit personen van 55 tot 65 jaar.

Doordat de maximale duur van de WW is teruggebracht van 60 naar 38 maanden, hebben vooral oudere werknemers veel minder lang recht op een werkloosheidsuitkering.

Mannen en vrouwen

Het aandeel WW-uitkeringen aan 55-plussers nam zowel bij mannen als bij vrouwen af. Bij mannen was de daling het sterkst. Het aandeel van de groep  25- tot 35-jarigen nam naar verhouding juist sterk toe, met name onder mannen.

Eind 2012 lag het aantal WW-uitkeringen aan mannen op 190.000, tegenover 101.000 vijf jaar geleden. Bij vrouwen steeg het aantal werkloosheidsuitkeringen met 60.000 naar 151.000.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen