Kortingen voor 65-plussers komen vooral ten goede aan rijke ouderen en moeten daarom worden afgeschaft.

Dat bepleiten de topeconomen Barbara Baarsma en Henriëtte Prast zaterdag in dagblad Trouw. Volgens de hoogleraren is sprake van een 'omgekeerd Robin Hood-beleid'. 

''Wie profiteren er van de kortingen? In elk geval de 65-plussers die graag musea bezoeken, naar de bioscoop gaan, lid zijn van de bibliotheek en fit genoeg zijn om met het ov te reizen. Wie dat zijn, laat zich raden.''

Omdat rijkere ouderen toch al het gewenste gedrag vertonen, schieten kortingen op het openbaar vervoer of culturele instellingen hun doel voorbij, vinden Baarsma en Prast.

Het is volgens de economen beter om prijzen voor iedereen te verlagen of subsidies afhankelijk te maken van inkomen in plaats van leeftijd.