Werkgevers lopen het risico veel geld kwijt te zijn aan premies voor de nieuwe Ziektewet. Ruim een derde van de UWV-gegevens over ex-werknemers zou onjuist zijn.

Dat stelt risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon, die de gevolgen van de Modernisering Ziektewet in kaart heeft gebracht. De nieuwe regelgeving ging 1 januari dit jaar van start.

De kosten voor onterecht betaalde premielasten kunnen volgens het bureau oplopen tot wel vijf ton per werknemer. Werkgevers zouden volgens Aon beter moeten controleren en als ze onjuistheden signaleren, moeten ze deze direct kenbaar maken aan het UWV.

Vanaf deze week stuurt het UWV werkgevers een lijst met ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. Op basis van deze gegevens worden de premies vastgesteld die werkgevers in 2014 moeten betalen.

Een fout die bijvoorbeeld kan voorkomen is dat een ex-medewerker die wegens een zwangerschap uit dienst is getreden, per ongeluk ook op de lijst van het UWV staat. 

Dat kan gebeuren als niet goed aan het UWV is doorgegeven dat deze persoon vanwege een zwangerschap bij de uitkeringsorganisatie aanklopte. Als een werkgever die fout er echter niet uithaalt, moet hij straks ook voor die persoon premie betalen.

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Heerma wil volgende week dinsdag over deze kwestie vragen stellen aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken tijdens het wekelijkse vragenuurtje van de Kamer.