Minister Vermeend wil werklozen die ouder zijn dan 57,5 jaar verplichten te solliciteren

DEN HAAG - Minister Vermeend (Sociale Zaken) wil werklozen die ouder zijn dan 57,5 jaar en recente werkervaring hebben, verplichten te solliciteren. Op dit moment geldt die verplichting niet. De bewindsman stelt als voorwaarde dat er werk beschikbaar is en de WW'er hulp krijgt bij zijn zoektocht naar werk.

Vermeend omarmt hiermee een voorstel van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). De Raad, een nieuw adviesorgaan van de regering, lanceerde dinsdag een groot aantal plannen voor verbetering van het arbeidsmarktbeleid. RWI-voorzitter J. van Zijl vindt dat het kabinet te weinig doet om mensen aan de slag te krijgen en werkgelegenheid te creëren. Tegelijkertijd zijn de resultaten van wat het kabinet wél doet volgens hem onduidelijk. "Feiten en cijfers ontbreken."

Vacatures

Wegens de vele vacatures acht Van Zijl het niet langer houdbaar alle werkloze mensen die ouder zijn dan 57,5 jaar vrij te stellen van de sollicitatieplicht. Ouderen die nog gewend zijn om te werken, moeten dat blijven doen. "Dat betekent dat een 60-jarige die net twee maanden werkloos is, wel moet solliciteren, maar iemand van 59 die drie jaar thuis zit dus niet", aldus Van Zijl. Voorwaarde is dat oudere werkzoekenden actief steun krijgen van de Centra voor Werk en Inkomen; de arbeidsbureaus nieuwe stijl.

Om vacatures te vervullen moeten ook meer WAO'ers aan het werk worden geholpen. Arbeidsongeschikten die kunnen en willen werken, dienen meer hulp te krijgen bij de terugkeer naar een betaalde baan. Als ze helemaal 'klaar' zijn voor terugkeer op de arbeidsmarkt moet ook voor hen een sollicitatieplicht gelden. Vermeend staat niet afwijzend tegenover dit voorstel.

De RWI wil ook een feitelijk einde maken aan gesubsidieerde arbeid, zoals Melkertbanen. "Zulke banen waren ooit bedoeld als een opstapje naar regulier werk, maar het lijkt een aparte categorie te zijn geworden", motiveerde Van Zijl. Van doorstroming is nauwelijks sprake.

Vermeend is voorstander van vereenvoudiging van het ondoorzichtige stelsel van gesubsidieerde arbeid, maar verwacht dat het omzetten van die banen in reguliere veel te veel geld gaat kosten. De RWI wil wel dat bepaalde functies in onder meer de zorg en welzijn exlusief gerserveerd blijven voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.

Belastingvoordelen

De raad wil ook belastingvoordeeltjes invoeren voor mensen die van een uitkering overgaan naar werk. De WW-premie moet bijvoorbeeld voor iedereen worden verlaagd. Het geld voor deze maatregel kan worden gehaald uit de grote reserves die hiervoor recent zijn opgebouwd in de sociale fondsen, vindt de RWI. De RWI verwacht ook veel van ruimere belastingvoordelen voor scholing. De vraag naar hoger opgeleid personeel zal volgens de raad de komende jaren namelijk alleen maar toenemen.

Vermeend komt nog voor de kabinetsformatie met een rapport over arbeidsmarktbeleid. Die voorstellen kunnen de partijen die een nieuw kabinet gaan vormen dan tijdens de formatie uitwerken.