92,7 miljard euro is er afgelopen jaar uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,7 procent meer dan het jaar ervoor.

Per hoofd van de bevolking komen de kosten neer op 5.535 euro per persoon in 2012. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De uitgaven aan ouderenzorg en gehandicaptenzorg stegen met meer dan 10 procent, net als de kosten voor de vanuit de AWBZ-gefinancierde langdurige zorg. Naar verhouding kregen meer mensen in 2012 een indicatie voor een zwaardere vorm van zorg.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Een kwart van de totale uitgaven in de zorg gaat naar ziekenhuizen en de praktijken van medisch specialisten. Deze kosten namen ook in 2012 toe, met 5,6 procent. De uitgaven aan tandheelkundige zorg steeg met bijna 5 procent, dat komt door hogere tarieven.

Kinderopvang

In de kinderopvang namen de uitgaven vorig jaar af. Dat komt omdat zowel het gebruik van de opvang, het aantal kinderen en het aantal uren opvang per kind terugliep.

Het aandeel dat de zorguitgaven hebben binnen het bruto binnenlands product was 15,4 procent in 2012, in 2011 was het 14,8 procent.