De economie van Japan is in het eerste kwartaal aanzienlijk sterker gegroeid dan in de voorgaande 3 maanden.

Die groei was vooral te danken aan consumenten, die hun bestedingen opvoerden in reactie op de stimuleringsplannen van de nieuwe regering.

De Japanse economie groeide vorig kwartaal met 0,9 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Economen rekenden gemiddeld op een plus van 0,7 procent, na de groei van 0,3 procent die in de laatste 3 maanden van 2012 werd gemeten. Op jaarbasis werd 's werelds op twee na grootste economie vorig kwartaal 3,5 procent groter.

De groei werd vooral vooruitgeholpen door de uitgaven van consumenten. Die namen dankzij stijgende aandelenkoersen en een groeiend vertrouwen voor het tweede kwartaal op rij toe.

De consumentenuitgaven waren daardoor goed voor 2,3 procentpunt van de totale groei op jaarbasis. Dankzij de zwakkere yen leverde ook de export een bescheiden positieve bijdrage.

Omvangrijke maatregelen

Sinds haar aantreden heeft de regering van premier Abe omvangrijke maatregelen aangekondigd om de economie te stimuleren en een einde te maken aan de aanhoudende deflatie in het land. Dat beleid heeft onder meer gezorgd voor een flinke daling van de Japanse yen ten opzichte van andere valuta, waardoor Japanse producten aantrekkkelijker worden voor de internationale markt.

'Abenomics', zoals het stimuleringsbeleid van de Japanse regering is gedoopt, bestaat vooralsnog vooral uit hogere uitgaven van de overheid en een zeer ruim monetair beleid.

Abe komt binnenkort met plannen om de economie van Japan structureel te hervormen. Die groeistrategie moet ervoor zorgen dat ook het vertrouwen in het bedrijfsleven weer toeneemt. Daar namen de investeringen vorig kwartaal tegen de verwachtingen in opnieuw af.