Consumenten die onzorgvuldig zijn behandeld door bijvoorbeeld banken hebben al genoeg mogelijkheden om schadeloosstelling te krijgen.

De zorgplicht die minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) financiële dienstverleners wil opleggen is daarom onnodig. Dat zegt de Raad van State (RvS) woensdag.

In het civiele recht bestaat al een zorgplicht voor financiële dienstverleners, aldus de RvS. Een consument kan bovendien naar de burgerlijke rechter stappen op schadeloosstelling te verkrijgen. De RvS twijfelt hiermee aan de nut en noodzaak van een algemene zorgplicht als aanvulling op de Wet op financieel toezicht.

Het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet twijfelt verder aan de zorgplicht omdat deze een zeer ruim bereik krijgt. Het valt volgens de RvS niet uit te sluiten dat de consument minder eigen verantwoordelijkheid neemt, omdat de financiële dienstverlener verantwoordelijk lijkt te worden voor diens uiteindelijke beslissing.

Dijsselbloem wil een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners vastleggen in de wet. Zo wordt volgens de minister gewaarborgd dat financiële dienstverleners in het belang van de klant handelen. De wettelijke verankering van de zorgplicht volgt uit het regeerakkoord.