De Nederlandse economie heeft in het eerste kwartaal iets slechter gepresteerd dan verwacht. Het blijft wachten op een verbetering van het vertrouwen en een sterkere exportgroei, blijkt uit een rondgang langs economen.

Het CBS maakte woensdag bekend dat de economie in de eerste 3 maanden van het jaar met 0,1 procent is gekrompen vergeleken met een kwartaal eerder.

''Het is wat magerder gegaan dan we hadden aangenomen'', reageert Nico Klene van het economisch bureau van ABN Amro. Vooral de investeringen van het bedrijfsleven waren erg laag en bedrijven hebben ook minder voorraden aangelegd, benadrukt hij.

Ook Martin van Garderen van ING vindt de cijfers tegenvallen. ''Wij hadden verwacht dat het zogeheten gaseffect iets sterker zijn stempel zou drukken op het totaalcijfer, waardoor de economische groei op een klein plusje zou zijn uitgekomen.''

Koude weer

Door het koude weer verbruikten huishoudens 12 procent meer gas dan anders. Maar deze groei was onvoldoende om de gehele industriële productie in de plus te krijgen; die nam in het eerste kwartaal met 4,5 procent af. De ING-econoom was er vooraf van uitgegaan dat de productie juist met 4,5 tot 5 procent zou toenemen.

De economen denken dat de Nederlandse economie er volgend kwartaal nog niet veel beter voor zal staan dan nu. Pas in de tweede helft van dit jaar zijn lichte groeicijfers te verwachten, als gevolg van de aantrekkende wereldhandel.

Export

Hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen van de Universiteit van Amsterdam kijkt voor zijn interpretatie van de eerstekwartaalraming van het CBS vooral naar de export. Hoewel de uitvoer 2,3 procent hoger eindigde dan een jaar eerder, daalde de export van echt Nederlandse producten met 0,3 procent. Dat is slecht nieuws, vindt Van Wijnbergen. Een hogere eigen uitvoer had extra werkgelegenheid kunnen opleveren.

De export wordt al tijden gezien als de motor van de Nederlandse economie. Het is alleen vooral de wederuitvoer of doorvoer die toeneemt. Volgens Van Wijnbergen is dat meer een ''voorspeller van hoe het in Duitsland gaat. De concurrentiekracht van Nederland moet verbeterd worden, bijvoorbeeld door de arbeidskosten te verlagen'', aldus de econoom.