Nederland maakt niet snel genoeg gebruik van beschikbare fondsen van de Europese Unie. Hierdoor bestaat het risico dat de Europese Commissie het geld op een andere manier kan besteden.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in haar oordeel over de Nationale Verklaring, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gebruik van Europese gelden.

Als voorbeeld haalt de Algemene Rekenkamer het Europees Visserijfonds aan. Nederland had recht op bijna vijftig miljoen euro uit dit fonds over de periode 2007-2013, voor onder meer de vernieuwing van de visserijvloot. Hiervan is echter nog maar een klein deel opgenomen.

Hierdoor bestaat de kans dat het geld aan het eind van de meerjarenbegroting naar Europa terugvloeit. Hetzelfde geldt voor andere fondsen, waaronder de fondsen bestemd voor onder meer terugkeer en integratie van migranten.

Goed beeld

De Nationale Verklaring geeft volgens de Algemene Rekenkamer wel een goed beeld over de 1,3 miljard euro aan Europese gelden die wel zijn gedeclareerd.

De Rekenkamer vindt echter wel dat in de verklaring ook meer moet komen te staan over de afdrachten van Nederland aan de Europese Unie. Ook een beeld van de doelmatigheid van de Europese subsidies ontbreekt. Het kabinet wil die elementen ondanks aandringen van de Rekenkamer niet toevoegen.

Openbare verantwoording

De Algemene Rekenkamer pleit er woensdag ook voor dat Europese landen die met miljarden worden ondersteund door collega-lidstaten daarover verplicht openbare verantwoording afleggen. Als voorbeeld daarvoor geldt de Nationale Verklaring van Nederland.

Nu publiceren naast Nederland alleen Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk dergelijke verslagen. Eerder dit jaar pleitte de Europese Rekenkamer ook al voor meer meer openheid over de noodsteun en de besteding daarvan.