ZOETERMEER - Doordat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zijn zaakjes onvoldoende op orde heeft, bestaat het risico dat overheidsgelden ten onrechte worden gebruikt om particuliere activiteiten te financieren. Deze waarschuwing heeft de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) dinsdag doen uitgaan.
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Inspectie Werk en Inkomen

Het Uitvoeringsinstituut is per 1 januari ontstaan uit een fusie van instellingen als het GAK, Cadans en Uszo en regelt onder meer de verstrekking van WW- en WAO-uitkeringen. Het UWV heeft met de fusie echter de tekortkomingen van deze instellingen overgenomen.

"Een groot aantal van de contracten met private werkmaatschappijen van de voormalige concerns wordt namelijk door het UWV gecontinueerd", aldus IWI. Daarnaast zal UWV in de toekomst nog steeds (niet-wettelijke) taken, zoals huisvesting en ICT-activiteiten, uitbesteden aan commerciële organisaties.

Overzicht

De inspectiedienst noemt het noodzakelijk dat het Uitvoeringsinstituut snel een beter overzicht krijgt in alle bestedingen en deze dan ook vastlegt in zijn administratie. Specifiek vraagt IWI duidelijkheid over contracten die uitvoerder GUO onder meer op het gebied van het beheer van het computernetwerk en onderhoud van gebouwen met derden is aangegaan.

Het UWV wijst erop dat vijf uitvoeringsinstellingen en de beheerder van sociale fondsen LISV laten fuseren tot een nieuwe organisatie geen sinecure is. "We bestaan nog maar een half jaar, hebben de administratieve processen geheel opnieuw moeten inrichten en voldoen in belangrijke mate al aan de wetgeving op het gebied van de uitbesteding", aldus een woordvoerster van het Uitvoeringsinstituut.

Fusie

IWI erkent dat een fusie niet gemakkelijk is. "Maar juist daarom blijven wij aandacht vragen voor belangrijke zaken als het op orde krijgen van de administratie", stelt een woordvoerster van de inspectiedienst.

Uit de meest recente cijfers over de bestedingen van de vijf uitvoeringsinstellingen waaruit het UWV voortkomt, blijkt dat in in totaal 232,1 miljoen gulden (105,5 miljoen euro) werd uitbesteed aan particuliere organisaties. IWI kan echter niet zeggen hoe groot het bedrag is, waarover onduidelijkheid bestaat. "Dat je geen goed zicht hebt op wat erin gaat en wat eruit, is op zichzelf al ernstig", meent de zegsvrouw van IWI.

Het is volgens de inspectiedienst van groot belang dat het UWV lessen leert uit het verleden. Volgens de IWI-woordvoerster zijn eerdere waarschuwingen over de tekortkomingen door de voorgangers van het Uitvoeringsinstituut jaren achtereen niet opgepakt. Minister De Geus (Sociale Zaken) heeft aangekondigd het jaarplan van het UWV "kritisch" te toetsen, waarbij hij erop zal letten dat de aanbevelingen van de IWI wel worden overgenomen.

De UWV-zegsvrouw benadrukt dat "uiteraard aan het gevraagde wordt voldaan". Inmiddels ligt er volgens haar ook duidelijke wetgeving op het gebied van de uitbesteding, waardoor "de administratieve kerntaken" beter uitgevoerd kunnen worden.