DEN HAAG - Om te voorkomen dat de concurrentiepositie van Nederland verder verslechtert in vergelijking met ons omringende landen, moeten de bakens worden verzet. Dat zei directeur Don van het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag in een toelichting op de economische situatie.

De economische groei in Nederland blijft achter bij de andere eurolanden en de inflatie is dit jaar en de komende jaren hoger, stelde Don. Ook neemt de werkloosheid scherp toe. Het tij kan volgens de CPB-directeur onder meer worden gekeerd door loonmatiging.

Hoge arbeidskosten liggen ten grondslag aan de "sterk verslechterde" concurrentiepositie van Nederland. De CAO-lonen stijgen dit jaar met gemiddeld 4 procent en in 2003 met 3,5 procent. De economie zou veel baat hebben bij een procent minder. De inflatie zal dan afnemen en de werkgelegenheid krijgt een impuls, verwacht Don.

De economische groei in Nederland blijft weliswaar achter bij andere eurolanden, maar zit wel weer in de lift. Dit jaar zal die, aldus het CPB, 1,5 procent bedragen en in 2003 2,5 procent.