De Belastingdienst hoeft zich de fraude met huur- en zorgtoeslagen niet zelf aan te rekenen. De fraude heeft meer te maken een ingewikkelde wet dan met het werk van belastingambtenaren.

Die doen ''hun stinkende best", zei president van de Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling woensdag bij de presentatie van het rapport waarin ze het jaarverslag van het Rijk doorlicht. Na eerdere problemen heeft de Belastingdienst de bedrijfsvoering nu aardig op de rails, vindt de Rekenkamer.

Wel vond het college nog fouten met de huurtoeslag voor een bedrag van bijna 51 miljoen, maar die hebben vooral te maken met verzoeken tot stopzetting die niet waren verwerkt en onterechte huurtoeslag voor kamerbewoners.

De Algemene Rekenkamer vindt dat de rijksoverheid in tijden van bezuinigingen en reorganisaties de bedrijfsvoering redelijk op orde heeft. Minder te spreken is het college over de informatievoorziening door het kabinet. Zo is niet duidelijk of een bezuiniging van 8 miljard in 2012 ook echt gehaald is.

Voortgang

Maar minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vindt dat hij duidelijk genoeg is over de voortgang van de besparingen. De Rekenkamer vindt ook dat er een stresstest moet komen voor de overheidsfinanciën.

Ook bezuinigingen op de ministeries zijn nog niet goed onderbouwd. De reactie van minister Stef Blok (Rijksdienst) dat het wel goed komt met het snijden in de departementen, noemt de Rekenkamer ''wensdenken".

De grootste onvolkomenheid zat bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar de invoering van een nieuw financieel systeem ertoe leidde dat het ministerie het zicht op de budgetten kwijtraakte. D66 wil dat de Rekenkamer het ministerie onder verscherpt toezicht stelt.

Veiligheid

Bij Binnenlandse Zaken waarschuwde de Algemene Rekenkamer voor DigiD. Omdat niet alle instanties waarbij DigiD nodig is het even nauw nemen met de veiligheid, kan deze gevaar lopen. Premier Mark Rutte moet op zijn ministerie van Algemene Zaken de vaak vertrouwelijke informatie beter gaan beveiligen.

Donderdag debatteert de Kamer met het kabinet over het jaarverslag over 2012.