DEN HAAG - De werkgevers roepen de vakbeweging op geen aanvulling op het loon te eisen voor werknemers die langer dan een jaar ziek zijn. Zij vinden dat de bonden eerst het definitieve wetsvoorstel over de nieuwe WAO moeten afwachten. De ondernemersorganisaties vrezen dat het kabinet anders de WAO-boete voor werkgevers niet zal afschaffen. Dat hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland dinsdag gezegd.

De vakcentrales FNV, CNV en MHP spraken eerder met de werkgevers af om de lonen in het tweede ziektejaar te begrenzen tot 70 procent van het laatstverdiende loon. Voorwaarde was wel voor de vakbeweging dat het kabinet het advies van de sociale partners over hervorming van de WAO geheel zou overnemen.

Volgens de werkgevers is nog onduidelijk hoe het kabinet met het WAO-advies om zal gaan. Eind maart namen VNO-NCW, MKB en LTO nog samen met de vakbeweging stelling tegen de wijze waarop het kabinet de WAO wil veranderen. In een gezamenlijke brief schreven zij toen dat het kabinet op "zwaarwegende" punten afwijkt van het advies.