DONGEN - Voor het CNV is de tijd van praten met het kabinet voorbij en de vakcentrale gaat over tot actievoeren. Voorzitter D. Terpstra van de christelijke vakcentrale constateerde dinsdag op basis van achterbanraadpleging onder de ruim 350.000 CNV-leden dat er absoluut geen draagvlak is voor het kabinetsbeleid en in het bijzonder niet voor de geplande ingrepen in VUT- en prepensioenregelingen.

"Wij hebben onderhandeld tot we er bij neer vielen. Een en andermaal het initiatief genomen, maar de afwijzing is telkens zo massief. Het is over met de gesprekken met het kabinet, tenzij die zelf het initiatief neemt", stelde de CNV-voorman. Maar dat het kabinet met een concreet voorstel komt om de vakbeweging weer aan tafel te krijgen, acht hij weinig waarschijnlijk.

Gezamelijke acties

Terpstra zei vervolgens gehoor te geven aan de oproep van FNV-collega L. de Waal om gezamenlijk actie te voeren. Dat deed De Waal maandag, nadat was gebleken uit een stemming door 32 procent van de 1,2 miljoen FNV-leden, dat 97 procent van zijn achterban tegen het kabinetsbeleid is. CAO-coördinator R. van Splunder van het CNV neemt deze week nog contact op met de FNV om te praten over de vorm van de acties.

Het CNV vindt het plan van de FNV om na de zomer in actie te komen een beetje laat. Het liefst zou de christelijke vakcentrale al volgende week, voordat de Tweede Kamer met zomerreces gaat, druk op de politiek uitoefenen. Daarnaast wijst Van Splunder op de bouw en de metaal en elektrotechnische sector waar momenteel nieuwe CAO's moeten worden afgesloten. "Dat zijn twee sectoren waar de prepensioendiscussie sterk leeft en we tegelijk acties kunnen ontwikkelen."

Loonmatiging

Voor de achterbanraadpleging van het CNV zijn 11.000 leden persoonlijk geïnterviewd, telefonische en schriftelijke enquêtes gehouden. Nu de achterban het kabinetsbeleid heeft afgewezen, vervallen volgens het CNV ook de afspraken die zijn gemaakt met werkgevers en het kabinet in het najaarsakkoord over loonmatiging en hervorming van de WAO.