DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wil dat apotheken in Assen en Tilburg hun concurrentiebeperkende gedrag beëindigen. Doen ze dat niet dan moeten ze 1000 euro per dag betalen met een maximum van 100.000 euro per deelnemer.

Dat heeft de NMa dinsdag bekendgemaakt. In en om Assen beperken acht apotheken de onderlinge concurrentie door elkaar en potentiële nieuwe apotheken de toegang te onthouden tot het elektronisch datanetwerk met patiëntgegevens. De NMa wil dat alle aangesloten apotheken die informatie kunnen inzien.

In Tilburg heeft een samenwerkingsverband van 27 apotheken, de Coöperatieve apotheken Midden-Brabant, een poliklinische apotheek in beheer terwijl er ook een externe gegadigde was. Ze hebben daardoor meer concurrentie de voet dwars gezet. De NMa eist van hen dat ze dit samenwerkingsverband beëindigen en de exploitatie overdragen aan marktpartijen.