ARNHEM - De detailhandel gaat personen die zich veelvuldig schuldig maken aan diefstal weren uit winkelcentra en winkelketens. De bestaande wetgeving maakt het mogelijk zo'n collectief winkelverbod op te leggen. Dat is maandag bekendgemaakt door het PlatformDetailhandel, waarin de winkelbedrijven samenwerken.

De belangenorganisatie verwacht dat vóór eind 2005 aan minimaal vijfduizend veelplegers zo'n verbod kan worden opgelegd. Dat is ongeveer een kwart van het totale aantal.

In de grote steden wordt 60 procent van de winkeldiefstallen gepleegd door een groep van notoire winkeldieven. Dieven die artikelen uit de schappen pikken, zorgden vorig jaar voor een schade van 310 miljoen euro.

Veelplegers

Winkeliers kunnen dieven al op individuele basis verbieden binnen te komen. Op overtreding staat maximaal een halfjaar gevangenisstraf. Na juridisch onderzoek is gebleken dat veelplegers ook de toegang kan worden ontzegd tot winkelcentra en tot winkelketens, bijvoorbeeld alle filialen van Albert Heijn. De politie mag hiervoor de naam, adres, woonplaats en een foto van veelplegers ter beschikking stellen.

De betrokken winkeliers mogen deze gegevens onderling uitwisselen. Al eerder bleek dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geen bezwaar heeft, mits gegevens en foto's niet aan het publiek worden getoond, aldus een woordvoerder van het PlatformDetailhandel.

Brochure

De belangenorganisatie is maandag begonnen met het verspreiden van een door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie gemaakte brochure onder winkeliers. Daarin wordt uitleg gegeven over het collectief winkelverbod en andere maatregelen. Een eerste exemplaar werd in Arnhem uitgereikt door minister Remkes van Binnenlandse Zaken aan bestuurslid H. van Geest van het platform.

Het PlatformDetailhandel beschouwt het collectieve verbod als de opmaat naar een landelijke regeling. Daarvoor zou er een, alleen voor winkeliers toegankelijke, landelijke databank moeten komen met foto's van veelplegers. Hierover is overleg gaande met het ministerie van Justitie.