AMSTERDAM - De leden van vakcentrale FNV hebben het eindbod van het kabinet afgewezen over de leeftijd waarop mensen mogen stoppen met werken. Van de vakbondsleden stemde 97 procent tegen het voorstel. De opkomst bij het referendum onder de 1,2 miljoen leden was 32 procent. Dat heeft de FNV maandag bekendgemaakt.

In het verworpen kabinetsvoorstel kunnen mensen vanaf 62,5 jaar met prepensioen. Als groot pijnpunt noemt de vakbeweging dat werknemers uit de regeling kunnen stappen, omdat daardoor het prepensioen zou worden uitgehold.

Door de afwijzing valt het kabinet terug op zijn oude plannen, waardoor werknemers niet langer belastingvrij geld kunnen sparen voor hun prepensioen. Iedereen moet dan tot zijn 65e jaar doorwerken, of kan iets eerder stoppen door het spaartegoed van een verlofregeling in te zetten.

Najaarsakkoord

Verder komt door de tegenstem het Najaarsakkoord op losse schroeven te staan. Overeenstemming over het prepensioen was namelijk een voorwaarde voor de afspraken in dit akkoord. Het kabinet, de werkgevers en de vakbeweging spraken hierin af de lonen in 2004 en 2005 nagenoeg te bevriezen in ruil voor minder harde bezuinigingen in de sociale zekerheid. In november vorig jaar stemde nog een nipte meerderheid van de FNV-leden voor dit compromis.

FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond, twee bonden die samen 30 procent van alle vakbondsleden vertegenwoordigen, hebben aangekondigd dat zij de kosten voor het verdwijnen van de fiscale steun voor prepensioen gaan verhalen op de werkgevers. FNV Bondgenoten heeft al bij verschillende bedrijven en sectoren een looneis van 1,25 procent op tafel gelegd.

Het kabinet heeft inmiddels gedreigd CAO-afspraken die de loonkosten te veel opdrijven niet algemeen verbindend te verklaren voor hele bedrijfstakken.