AMSTERDAM (ANP) - Ahold heeft vrijdag fel gereageerd om te voorkomen dat er een enquête-onderzoek komt naar de gang van zaken bij het supermarktconcern. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en het Amerikaanse pensioenfonds Copera hebben aan de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam gevraagd een dergelijk onderzoek te gelasten.

"Als dat onderzoek er komt en vervolgens mocht blijken dat Ahold wanbeleid voerde, geeft dat een extra argument om schadevergoeding te eisen.

"Het idee achter de enquêteprocedure is dat deze strekt ter bescherming van het belang van een onderneming. Het valt niet te zien wat het belang is voor Ahold als deze procedure wordt misbruikt om schadevergoeding te krijgen'', zei advocaat R. Hermans vrijdag namens Ahold voor de ondernemingskamer.

Thünnessen

De zaak begon donderdag, waarbij de VEB en Copera als eerste Ahold onder vuur namen. Ahold kreeg die dag een steuntje in de rug van grootaandeelhouder C. Thünnessen, die de bekende advocaat Oscar Hammerstein had ingezet. De bezitter van 12 miljoen aandelen wil ook geen onderzoek omdat hij bang is dat daardoor zijn stukken minder waard worden.

Ahold wees er vrijdag op dat na een groot aantal onderzoeken het hele concern is doorgelicht. Vervolgens trof de leiding allerlei maatregelen. "Als lopende onderzoeken zijn afgerond, komen zo nodig aanvullende maatregelen'', beloofde B. Winters namens Ahold. "Niemand is gebaat bij een jarenlange en geldverslindende enquête.'' De VEB denkt dat een onderzoek binnen een jaar kan zijn afgerond.

Voorkomen

Het supermarktconcern heeft de afgelopen maanden alles geprobeerd om een enquête te voorkomen. Het heeft in het openbaar een oproep gedaan om af te zien van het verzoek. Verder heeft het gesprekken gevoerd met de VEB, onder anderen door topman Anders Moberg van Ahold.

Ahold kwam begin vorig jaar diep in de problemen. Er bleken geheime afspraken te bestaan over het ten onrechte meetellen van resultaten van dochterondernemingen in Zuid-Amerika en Scandinavië. Verder knoeiden managers van de Amerikaanse dochter US Foodservice met inkoopkortingen, waardoor de winst over enkele jaren ten minste miljoen dollar te hoog uitkwam. Het is niet bekend wanneer de ondernemingskamer uitspraak doet.