DEN HAAG - De accijns op diesel gaat voorlopig niet omhoog. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) financiert zijn plannen voor een schoner verkeer in 2005 uit zijn eigen begroting, zo liet hij vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad weten.

Van Geel wil via een subsidie het monteren van roetfilters in dieselauto's stimuleren. Ook het gebruik van biobrandstof moet worden bevorderd.

De afgelopen maanden maakte Van Geel zich sterk voor het duurder maken van het rijden op diesel om deze plannen, die tot in 2008 lopen, te betalen. In het kabinet lag staatssecretaris Wijn (Financiën) dwars, maar ook de fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer hadden er volgens ingewijden geen oren naar. Volgens Van Geel zal volgend jaar worden bekeken of al dan niet de dieselaccijns omhoog kan.

In de beleidsnota verkeersemissies, die het kabinet vrijdag heeft goedgekeurd, staat een hele reeks maatregelen, die nieuwe, schone auto's sneller op de weg moeten krijgen. Schonere vrachtwagens en bussen worden vanaf 2005 belastingtechnisch gezien interessanter, terwijl de verkoop van dieselpersonenauto's met roetfilters via een andere regeling gestimuleerd moet worden. Vanaf zal de hoogte van de aankoopbelasting (BPM) deels afhangen van hoe zuinig de auto is. Ook bij de aanpak van geluidsoverlast van verkeer wil de staatssecretaris deze weg bewandelen. "Stille treinen betalen dan dus minder dan lawaaiige treinen.''

Duurder

De afgelopen maanden maakte Van Geel zich sterk voor het duurder maken van het rijden op diesel om deze plannen, die tot in 2008 lopen, te betalen. In het kabinet lag staatssecretaris Wijn (Financiën) dwars, maar ook de fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer hadden er volgens ingewijden geen oren naar. Maar ook de autobranche en wegvervoerders waren vierkant tegen duurdere diesel. Volgens Van Geel zal volgend jaar worden bekeken of al dan niet de dieselaccijns omhoog kan om zijn plannen vanaf 2006 te financieren. Diesel bevat ongezonde roetdeeltjes. De luchtvervuiling die daardoor wordt veroorzaakt, is volgens de staatssecretaris funest voor mensen met een luchtwegaandoening.

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn tevreden dat de accijns op diesel niet omhoog gaat. EVO is echter teleurgesteld dat er volgend jaar opnieuw naar de kwestie wordt gekeken. TLN noemt dat zelfs onbespreekbaar. TLN heeft zich vanaf het begin verzet tegen een mogelijke verhoging. Volgens de EVO is een verhoging slecht voor de economie en het milieu. ,,Het goederentransport zal ook niet afnemen, want er is geen alternatieve brandstof voor vrachtverkeer'', aldus de verladersorganisatie.