AMSTERDAM - Nederlandse huishoudens hebben in april 2004 vrijwel evenveel geconsumeerd als een jaar eerder in april. In 2003 telde april echter minder koopdagen; rekening houdend met dat verschil was de consumptie in april van dit jaar 0,5% lager.

Consumenten gaven 2% minder uit aan voedings- en genotsmiddelen. De bestedingen aan duurzame goederen, zoals schoenen, meubels en auto's, daalden met 3,5%. Aan diensten werd juist iets meer uitgegeven, 1% meer dan een jaar eerder. Dat komt mede door enkele belangrijke wijzigingen in de Ziekenfondswet en de AWBZ, aldus het CBS.

In de eerste vier maanden van 2004 gaven consumenten minder uit dan in dezelfde periode vorig jaar, toen zich voor het eerst na 1982 een daling voordeed in de consumentenbestedingen. In de tweede helft van 2003 werd fors minder uitgegeven. Die trend heeft zich doorgezet in de eerste maanden van 2004, hoewel de daling veel minder groot is dan in de tweede helft van 2003.