DEN HAAG - Het Rijk krijgt meer te zeggen over de NS. De staatssecretaris krijgt inspraak in nieuwe plannen van de spoorwegen. Ze kan de plannen wijzigen, een dwangsom opleggen als de NS zich niet aan de afspraken houdt en uiteindelijk zelfs de concessie afpakken.

Dat staat in de nieuwe concessiewet die vrijdag op de agenda staat van de ministerraad, zo meldden bronnen dichtbij het kabinet. De concessiewet regelt de verhoudingen tussen de NS en het Rijk.

Staatssecretaris Schultz van Haegen van Haegen van Verkeer en Waterstaat wil meer zeggenschap over de spoorwegen om te voorkomen dat treinen te laat vertrekken en te vol worden.