DEN HAAG - Mensen die misstanden aan de kaak stellen, moeten kunnen rekenen op een goede regeling van de overheid. Dat zei directeur-generaal Pieter Kalbfleisch van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa donderdag.

Hij reageerde op de behandeling van klokkenluider Ad Bos die als oud-directeur van bouwonderneming Koop Tjuchem de bouwfraude als eerste aan de kaak stelde met de onthulling van de schaduwboekhouding. Bos had om een financiele vergoeding gevraagd, maar kreeg afgelopen vrijdag van het kabinet nul op het rekest.

"Dat is een beslissing van premier Balkenende, daar kan ik niets over zeggen. Wel wil ik de politiek meegeven dat er een goede klokkenluidersregeling moet komen voor dit soort gevallen", aldus NMa-directeur Kalbfleisch. "Deze mensen maken een hele moeilijke keuze als ze hun werkgever of bedrijf aangeven, daar moet iets tegenover staan."

Kalbfleisch noemde Bos van groot belang voor het onderzoek naar de bouwfraude. "Zonder hem was het aanzienlijk moeilijker geweest." Hij stelde dat toezichthouders erg veel hebben aan goede tipgevers. "Bos is daar een sprekend voorbeeld van."

Hoe klokkenluiders moeten worden opgevangen, staat voor de NMa-directeur niet vast. "Je kunt allerlei varianten bedenken, dat hoeft niet per definitie een vergoeding in geld te zijn."