AMSTERDAM - Ruim 80 procent van de jongeren vindt dat regelingen om te kunnen stoppen met werken voor het 65e jaar collectief in een bedrijf of sector geregeld moeten blijven. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde enquête onder duizend jongeren tussen de 18 en 35 jaar, dat in opdracht van de FNV door onderzoeksbureau No Ties is verricht.

De vakcentrale kreeg het vorige maand tijdens het voorjaarsoverleg aan de stok met het kabinet en werkgevers over de toekomst van het prepensioen. Dat kwam vooral door de wens van het kabinet om werknemers niet meer verplicht te laten deelnemen aan collectieve vroegpensioenregelingen.