VOORBURG - De werkloosheid blijft oplopen met meer dan 10.000 mensen per maand. In de periode maart tot en met mei zaten gemiddeld 495.000 personen zonder baan.

Dat komt neer op een werkloosheidspercentage van 6,6. "In dezelfde periode van vorig jaar was dit 5,2 procent", aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Volgens het CBS blijft de gemiddelde stijging van de werkloosheid over de afgelopen zes maanden constant op 12.000 werklozen per maand.

De cijfers zijn gecorrigeerd naar seizoeninvloeden. "In de wintermaanden is de werkloosheid gemiddeld altijd iets hoger. Er is dan minder werk in bedrijfstakken als de bouwnijverheid, de landbouw en de horeca." Na maart heeft de winter nauwelijks invloed op de werkloosheid.