Rotterdam moet zijn positie als grootste havenstad van Europa meer uitbuiten. De haven moet meer bedrijven aantrekken die zijdelings met de haven te maken hebben.

Zo kan de haven een 'internationaal maritiem dienstencentrum' te worden. Dat staat in een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), dat maandag is verschenen.

De Rotterdamse haven ontwikkelt zich op veel punten goed, zegt de OESO, maar de stad draagt er vooral de lasten van door milieuvervuiling en lange files. Terwijl juist het achterland - tot ver in Europa - er de vruchten van plukt. Verder heeft de groei van de haven zich niet vertaald in meer banen, aldus de OESO.

De organisatie stelt voor dat Rotterdam actief de markt opgaat om nieuwe bedrijven en (Europese) hoofdkantoren te lokken, zoals scheepseigenaren, scheepvaartmakelaars, maritieme verzekeraars, financiers en consultants. Ook hamert de OESO op intensievere samenwerking met de havens van Amsterdam en Antwerpen.

Promoten

De overheid kan helpen door bij handelsmissies Rotterdam te promoten als vestigingsplaats voor maritieme hoofdkwartieren en logistieke bedrijven. Verder moet het vestigingsklimaat worden verbeterd door knelpunten op te lossen op het gebied van verkeer, de huizenmarkt en flexibiliteit op de arbeidsmarkt, zegt de OESO.

In een reactie zegt topman Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam dat veel van de aanbevelingen al praktijk zijn. ''De milieukwaliteit is de laatste decennia al verbeterd, milieugrenzen worden nergens overschreden."

Ook werken de gemeente en het havenbedrijf nauw samen om havengerelateerde bedrijven naar Rotterdam te halen. Recent zijn onder meer kantoren van Shell Downstream, Lukoil en Petrobras aangetrokken.

Investeringen

Verder worden er miljoenen geïnvesteerd in het versterken van de band tussen de haven en de stad en het verbeteren van het woon- en leefklimaat, aldus Smits.

Zo sponsort het Havenbedrijf sport- en cultuuraanbieders en organiseert het ieder jaar de drukbezochte Wereldhavendagen. Daarnaast is er financiële steun voor onderwijs over en onderzoek naar de haven.