LONDEN - De Britse verzekeringsmaatschappij Creechurch, onderdeel van de beroemde verzekeringsmarkt Lloyd's of Londen, heeft een wel heel merkwaardig verzoek gekregen. Of er een polis kon worden opgesteld die het verlies van borsthaar dekt, luidde de vraag. Woensdag verklaarde Jonathan Thomas van Creechurch een polis te hebben opgesteld die objectief aangeeft wanneer er sprake is van enige schade.

De maatschappij gaat over tot betalen wanneer twee onafhankelijke medische deskundigen hebben vastgesteld dat meer dan 85 procent van het borsthaar verloren is gegaan. Hoe hoog de premie is, is niet bekend. De verzekering zou moeten gelden voor een bekend persoon.

Reclamecontract

Thomas zei niet te weten wie dat is. Hij verklaarde zich te kunnen voorstellen dat de betrokkene een reclamecontract heeft lopen die te maken heeft met zijn borsthaar.

De verzekering geldt slechts in gevallen van ,,toevallige lichamelijke ongevallen''. Zoals gebruikelijk is er een lange lijst van uitzonderingen aan verbonden. Is de kaalheid het gevolg van revolutie, radioactieve besmetting of terrorisme, dan volgt geen uitbetaling.

Vuurspuwen

Ook de levenswijze van de verzekerde is omschreven. Zo mag die zich niet bezighouden met vuurspuwen. Ook, en dat tekent de gebruikelijke voorzichtigheid van de verzekeraar, vindt geen betaling plaats in geval van zwangerschap en geboorte.