Donderdag 6 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Kleding kopen

Kledingkopers willen meer betalen

Ruim 80 procent van de consumenten is bereid meer te betalen voor veilig geproduceerde kleding.
Door Novum

Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO naar aanleiding van de ramp in Bangladesh. In de eind april ingestorte kledingfabriek zijn inmiddels meer dan duizend doden geborgen.

Gemiddeld is de consument bereid om 4,50 euro meer te betalen voor een broek van 50 euro.

Meer dan de helft van de duizend ondervraagden wil meer dan 5 euro extra neertellen. En 5 procent wil zelfs meer dan 25 euro extra betalen.

Niets extra's

Toch zegt 17 procent van de consumenten niets extra's te willen betalen voor veilig geproduceerde kleding. Dat percentage is hoger onder laagopgeleiden en mensen jonger dan 35 jaar. 

Vrouwen en 55-plussers zijn juist relatief vaker bereid een flink hoog extra bedrag te willen neerleggen.

Kleding zonder kinderarbeid

Overigens ligt de bereidheid om meer te betalen voor kleding zonder kinderarbeid hoger. Gemiddeld wil men daarvoor 6,50 euro extra betalen.

De Nederlandse consument ziet zichzelf niet als hoofdverantwoordelijke voor de ramp in Bangladesh. Van de ondervraagden vindt 61 procent dat de fabriekseigenaren en de overheid in Bangladesh de hoofdschuldigen zijn.

Consument

Daarnaast wijst 7 procent naar de winkelketen die de kleding verkoopt en slechts 1 procent vindt dat de consument de grootste schuld heeft. Bijna eenderde vindt dat alle partijen verantwoordelijk zijn.

De Bengalese autoriteiten hebben tot nu toe 1034 doden geborgen uit het ingestorte flatgebouw waar verschillende kledingfabrieken waren gevestigd. Ongeveer 2500 mensen werden gered. Het is onduidelijk hoeveel vermisten er nog zijn.


Lees meer over:

Bangladesh

Aanbevolen artikelen