De zorg heeft de Nederlandse overheid vorig jaar 900 miljoen euro meer gekost dan begroot. De afgelopen jaren vallen de zorguitgaven steeds te hoog uit. Zo werd in 2011 het zorgbudget met ruim twee miljard euro overschreden.

Dat blijkt uit het financieel jaarverslag van de rijksoverheid.

In 2012 werd 84 miljoen euro meer uitgegeven aan huisartsen dan begroot. Ook de geestelijke gezondheidszorg en grensoverschrijdende zorg (235 miljoen euro) en de zorg in AWBZ-instellingen kostte meer dan begroot (662 miljoen euro).

Meevallers werden onder meer geboekt bij apotheekuitgaven (827 miljoen euro) en hulpmiddelen (116 miljoen euro).

De Algemene Rekenkamer uitte vorig jaar de kritiek dat de minister van Volksgezondheid weinig inzicht geeft in de overschrijdingen. Dat komt volgens de rekenkamer doordat het ministerie zelf ook pas jaren later inzicht krijgt in tegenvallers.

De rekenkamer komt volgende week woensdag met een oordeel over de zorguitgaven van 2012.

Miljoenennota

De totale uitgaven van de rijksoverheid lagen uiteindelijk 2,6 miljard euro lager dan begroot in de Miljoenennota voor 2012. Toen duidelijk werd dat de economie minder hard zou groeien en er dus minder inkomsten zouden zijn, besloot het kabinet te bezuinigen.

Bespaard werd onder meer door de nullijn te handhaven. Daarnaast vielen onder meer de rentelasten mee.

De lagere uitgaven compenseerden niet volledig voor de lagere inkomsten. Het begrotingstekort bedroeg uiteindelijk 4,1 procent, terwijl dat van tevoren was beraamd op 2,9 procent. Het Centraal Planbureau ging bovendien begin maart nog uit van een tekort van 4,0 procent.